Pohjanmaan hyvinvointialueen identiteetti ja ilme

KMG Turku antoi Pohjanmaan hyvinvointialueelle ilmeen.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä muodostuu kolmestatoista Pohjanmaan kunnasta ja vastaa alueellaan sosiaali- ja perusterveydenhuollosta sekä erikoissairaanhoidosta alueellaan. Hyvinvointialueen brändi-identiteetin ilmettä ja konseptia valittiin suunnittelemaan ja toteuttamaan KMG Turku.

Yhdessä tehty.

Brändityö käynnistettiin kohderyhmäymmärrystutkimuksella, johdon haastatteluilla sekä työpajoilla, joissa kartoitettiin sekä nykytilaa että tulevaisuuden tahtotilaa. Kohderyhmäymmärrystutkimuksessa käytetyn KMG:n kysyy.fi –työkalun tulokset antoivat niin brändin ytimen määrittelylle kuin luovalle suunnittelulle erinomaiset lähtökohdat.

Positiivinen ilme.

Suunnittelu eteni alusta loppuun vahvasti osallistavalla menetelmällä, kun kohderyhmillä ja henkilöstöllä testautettiin mm. erilaisia pääviestiehdotuksia ja visuaalisen linjan tyylisuuntia. Uuden ilmeen näkyvin elementti on hyvinvointialueen graafinen tunnus, joka pohjautuu pääviesteihin Hei, kuinka voin auttaa? ja Hyvinvointia läpi elämän. Logon voi nähdä joko positiivista palveluasennetta kuvaavana hymynaamana tai kahtena toisiaan kädestä pitävänä ihmishahmona.

KMG Turun yhteistyö jatkuu Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa brändityön jälkeen strategisena mainostoimistokumppanina mm. uuden brändin jalkautuksessa.