Saavutettavuusdirektiivi tulee, oletko valmis?

Julkisen sektorin elinten verkkosivustojen, julkaisujen, kuten PDF-tiedostojen sekä mobiilisovellusten saavutettavuudesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, tuttavallisemmin saavutettavuusdirektiivi, koskee 2020 syyskuun 23. päivän jälkeen kaikkia julkisten organisaatioiden verkkosisältöjä, kun laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta laajenee kattamaan myös vanhemmat verkkosivustot.

Uuden direktiivin mukaisesti myös yllä oleva hanketta virallisesti kuvaileva virke kannattaisi rakentaa uudestaan. Saavutettavuutta ei nimittäin ole vain kontrastiarvo tai riittävä kirjasinkoko, vaan siihen liittyy paljon muuta – kuten selkeäkielisyys.

Saavutettavuus on verkonkäytön esteettömyyttä

Saavutettavuus verkossa tarkoittaa lyhyesti, että mahdollisimman monella on mahdollisuus käyttää verkkosivustoa tai lukea verkkodokumentteja, vaikka heillä olisi esimerkiksi näkövamma tai rajoituksia käyttää hiirtä.

Verkkosisältöjen saavutettavuuteen vaikuttaa yleisesti neljä tekijää:

  • Erottuvuus: Tekstien ja värikontrastien on oltava riittävän suuria. Otsikoiden ja leipätekstien pitää olla selkeästi erilaisia ja erilaisten elementtien, kuten linkkien, erottua muusta sisällöstä.
  • Käytettävyys: Verkkosivustojen tulee olla helposti käytettävissä ilman hiirtä, navigoinnin on oltava yksinkertaista ja loogista eikä sivustolla saa olla elementtejä, joiden käyttö vaatii nopeutta tai erityistä tarkkuutta.
  • Ymmärrettävyys: Sisältöjen ja asettelun on oltava selkeitä ja helposti ymmärrettäviä ja toimia myös lukuohjelmissa.
  • Yhteensopivuus: Kaikkien sisältöjen tulee olla luettavissa monenlaisilla päätelaitteilla. Tämä edellyttää, että niiden rakenne on selkeä ja että kaikilla kappaletyyleillä, kuten otsikoilla, leipätekstillä ja taulukoilla on oikeat nimiöt ja kuvilla tekstivastineet.

Saavutettava pintaa syvemmältä

Moni verkkoaineisto voi päällisin puolin näyttää saavutettavalta. Kontrastit ovat selkeät, tekstikoko riittävä ja sisältökin kunnossa. Taustalla kaikki voi kuitenkin olla toisin: fonttia suurentamalla tehtyjä otsikoita, määrittelemätön tekstien lukujärjestys, kuvankaappauksella tehtyjä taulukoita ja kuvista puuttuvia tekstivastineita.

Saavutettavuusdirektiivin vaatimukset laajenevat koskemaan kaikkia julkisten organisaatioiden verkkosivustoja ja verkkojulkaisuja jo muutaman viikon kuluttua. Nyt alkaa olla viimeinen hetki varmistaa, että sisältösi ovat lain vaatimalla tavalla saavutettavia.

KMG Turku tekee yhteistyötä useiden julkisten organisaatioiden kanssa, joten kaikki meiltä tuleva verkkoaineisto, kokonaisista sivustoista Word- ja PDF-dokumentteihin, on jo lähtökohtaisesti saavutettavaa. Noudatamme toteuttamissamme aineistoissa kansainvälistä WCAG 2.0 -ohjeistoa vähintään AA-tasolla.

Jos omien materiaaliesi saavutettavuus vielä mietityttää, niin ota yhteyttä. Me autamme muokkaamaan materiaalisi saavutettaviksi ja lainmukaisiksi.

Piditkö? Kerro myös muille.